O stránke

    Stránka EMUNA  vznikla pôvodne  pre ľudí, ktorí hľadajú odpoveď na otázku zla vo svete, avšak postupne sa pretransformovala do podoby hľadania konsenzu medzi vedou a vierou a do podoby inšpirácie pre súčasného človeka. Články riešia otázky psychiky a rôzne paranormálne prejavy a fenomény a vyhodnocujú ich ako z pohľadu viery tak aj z pohľadu vedy.

Na EMUNE mi nejde o to, aby som niekoho presviedčala o možnom, alebo nemožnom súlade medzi vedou a vierou. Ide mi o to, aby som Vás všetkých inšpirovala k ďalšiemu samoštúdiu, aby Ste si následne mohli sami urobiť svoj vlastný názor a neprijímali slepo niečo, čo povedal niekto druhý. Aby Ste ochotne porovnávali, analyzovali, keď treba aj syntetizovali, hľadali styčné body a hlavne sami seba. Neprestali si klásť otázky, lebo človek rastie, len keď neustrnie….byť rigidný neprospieva, ale ani bezhlavé prijímanie niečoho bez uváženia nie je práve prospešné.

bibliafoto: http://www.freedigitalphotos.net

     EMUNA je slovo hebrejského pôvodu a bežne sa prekladá ako “VIERA”, avšak v pôvodnom jazyku je pojem viera chápaný inak ako v prekladových rečiach Európy.

     Je odvodená od slova AMAN, ktoré je vyjadrením istoty, pevnosti, vytrvalosti, stability, niečoho, čo nemožno poškodiť, ani zničiť.

Neeman je ten, kým si môžeme byť istí jeho pravdivosťou a stálosťou.

Keď sa píše o Abrahámovi, že “…vehu heemin ba-JHWH…”znamená to viac, než len “…a on uveril Pánovi…”. Abrahám si bol istý pravdou Božieho výroku. V hebrejčine teda veriť znamená byť si istý pravdou. Hebrejčina kladie vieru vždy do spojitosti s rozumom a poznaním, prístupným všetkým ľuďom. Európska kultúra kladie medzi rozum a vieru veľký predel, sú to pre ňu dva antagonizmy, ktoré nemožno zlúčiť. Tak ako je pre starovekého Hebrejca VIERA istotou rozumu a konkrétneho poznania a skúsenosti, spravidla hmotnej, pre súčasného Európana viera NIE JE istotou rozumu. Európan obyčajne verí v niečo, čo nemožno dokázať.

Naviac, v európskych jazykoch keď povieme, že v niečo veríme, je v tom vždy náznak aj neistoty. Je to skôr “chcel by som veriť” ako “verím” – “…verím, že sa uzdravím…”, “verím, že príde…”. Vždy za tým verím je pomedzi riadky napísaná aj opačná možnosť a my tak nejak podvedome pripúšťame, že sa aj nemusíme vyliečiť, a že dotyčnému by mohlo do  cesty  niečo prísť…Ak hovorí Európan, že verí, nikdy si tým nie je úplne istý, kdežto keď hovorí Hebrejec, že verí, hovorí o neotrasiteľnej pravde. Nie o tom, že verí, že by čosi mohlo byť, ale že to o čom hovorí, je pevne istá pravda.

Stránka EMUNA je snahou  povzbudiť Vás, aby Ste si boli istý tou svojou pravdou, bez ohľadu, na ktorej strane stojíte a  čo si myslia ostatní a či Vás za ňu neodmietnu…

-AnHa-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s